KSM – Kusama! Análise de hoje 18/05/2021!!! #KSM #Kusama #btc #crypto #DOT #BTC #XRP #ripple #BNB